MÅL

Danmarks Luftsports Union

Danmarks Luftsports Union


har ambitioner om at gøre luftsport ligeså kendt som almindelig sport.


Alle bør have kendskab til mulighederne indenfor luftsporten i Danmark.

DLU MÅL:

 • Danmarks Luftsports Union formål er at varetage medlemmernes luftsportsinteresser, samt støtte, sikre og udvikle medlemmernes muligheder og færdigheder indenfor luftsport.
 • Danmarks Luftsports Union skal i det omfang det er muligt, under hensyntagen til de enkelte medlemmers interesser, støtte og fremme luftsport nationalt og internationalt.


DLU har til opgave at:


 •  Opfylde de stillede mål.
 • Løse opgaver, der berører luftsport mellem medlemmer fra en eller flere unioner/sektioner.
 •  Følge udviklingen inden for dansk luftsports muligheder og rettigheder.
 • Have et beredskab, der til stadighed kan aktiveres inden for alle områder, hvor dansk luftsport kan blive mødt med begrænsninger eller andet, der kan påvirke luftsporten.
 • Støtte udviklingen af DLUs luftsports områder.
 •  Fremme kendskabet til luftsporten.
 •  Udvikle luftsportens områder.
 •  Sikre vidensdeling indenfor medlemskredsen vedrørende forhold der har med DLUs områder at gøre.
 • Orientere om og for antidoping.
 •  Service og opgaveløsning fra DLU side overfor medlemmerne er uafhængig af medlemsgruppernes størrelse.