MÅL

Danmarks Luftsports Union


har ambitioner om at gøre luftsport ligeså kendt som almindelig sport.


Alle bør have kendskab til mulighederne indenfor luftsporten i Danmark.

DLU MÅL:

Danmarks Luftsports Union formål er at varetage medlemmernes luftsportsinteresser, samt støtte, sikre og udvikle medlemmernes muligheder og færdigheder indenfor luftsport.

Danmarks Luftsports Union skal i det omfang det er muligt, under hensyntagen til de enkelte medlemmers interesser, støtte og fremme luftsport nationalt og internationalt.


DLU har til opgave at:


Opfylde de stillede mål.

Løse opgaver, der berører luftsport mellem medlemmer fra en eller flere unioner/sektioner.

Følge udviklingen inden for dansk luftsports muligheder og rettigheder.

Have et beredskab, der til stadighed kan aktiveres inden for alle områder, hvor dansk luftsport kan blive mødt med begrænsninger eller andet, der kan påvirke luftsporten.

Støtte udviklingen af DLUs luftsports områder.

Fremme kendskabet til luftsporten.

Udvikle luftsportens områder.

Sikre vidensdeling indenfor medlemskredsen vedrørende forhold der har med DLUs områder at gøre.

Orientere om og for antidoping.

Service og opgaveløsning fra DLU side overfor medlemmerne er uafhængig af medlemsgruppernes størrelse.