Om DLU

Danmarks Luftsports Union

.

Repræsentantskabsmøde 2o21.Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøder:


Ordinært repræsentantskabsmøde,

søndag, den 7. oktober 2o21 klokken 1o:oopå TEAMS.


Dagsorden kan dovnloades nedenfor.


Hilsen Hjalmar Nielsen.

Formand
Årsberetning:   Rekvireres hos formandenDagsorden   :    Rekvireres hos formanden
Carstensgade 79

627o  Tønder

hjalmar@mail.dk

+45  2022 5894

CVR-nr.: 42302546

Konto: 9828 - 8850499471