SPORT

DLU arbejder for:


At løse opgaver, der berører luftsport mellem en eller flere unioners medlemmer.


At det i fremtiden vil være lettere at kunne anvende eller udvikle sine færdigheder fra en til flere luftsportsgrene eller at kunne skifte fra en luftsportsgren til en anden.


At sikre kvalitet i alle dele af luftsporten indenfor DLUs område.