Om DLU

Danmarks Luftsports Union

Repræsentantskabsmøde 2o19.Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde:


Lørdag, den 18.maj 2o19


i Roskilde Lufthavn.


Dagsorden i følge vedtægterne.


Hilsen Hjalmar Nielsen.

Danmarks Luftsports Union

.

Carstensgade 79

627o  Tønder

hjalmar@mail.dk

+45  2022 5894

CVR-nr.: 39237741

Konto: 9828 - 8850499471